Lao Free Classified ສູນຮວມສິນຄ້າສປປ.ລາວ-ໄທ ລົງໂຄສະນາຟຣີ ຂາຍເຄື່ອງຟຣີ ໂປໂໝດເວັບຟຣີ ປະກາດຫາວຽກຟຣີ

ຂ່າວສານແລະກິດຈະກຳ => ຝາກຂ່າວປະຊາສຳພັນ => ຂໍ້ຄວາມທີ່ເລິ່ມໂດຍ: IQ_CLM ຄົ້ນຫາທີ່ ພຶດສະພາ 08, 2020, 01:34:35 pm

ຫົວຂໍ້: ສະຖາບັນວາເທວແຫ່ງປະເທດໄທຂໍສະເໜີຫຼັກສູດການສືກສາແບບປະລີນຍາ 2 ແຫ່ງ...
ເລິ່ມຫົວຂໍ້ໂດຍ: IQ_CLM ຄົ້ນຫາທີ່ ພຶດສະພາ 08, 2020, 01:34:35 pm
ສະຖາບັນວາເທວແຫ່ງປະເທດໄທຂໍສະເໜີຫຼັກສູດການສືກສາແບບປະລີນຍາ 2 ແຫ່ງໃນສາຂາການຈັດການໂຮງແຮມລະດັບນານາຊາດ ພ້ອມທັ້ງຂໍ້ສະເໜີໃຫມ່ ທີ່ນັກສືກສາສາມາດສຳເລັດການສືກສາໄດ້ພຽງແຄ່ 3 ປີ

(https://photos.prnasia.com/prnk/20200504/2793329-1)

ສະຖາບັນວາເທວແຫ່ງປະເທດໄທນັ້ນຄື ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງໂຮງຮຽນທຸລະກິດການໂຮງແຮມແລະການທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດຝະລັ່ງ ກັບ ມະຫາວິດທະຍາໄລສີນລະປາກອນຂອງ   ປະເທດໄທ ແລ້ວຕອນນີ້ກຳລັງເປີດຮັບສະໝັກສຳຫຼັບການເຂົ້າສືກສາໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2020 ນີ້ໃນສ່ວນຂອງຄະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ສາຂາການຈັດການໂຮງແຮມ ຫຼັກສູດປະລີນຍາ 2 ແຫ່ງ  ລະດັບນານາຊາດນີ້ນັ້ນຈະສາມາດກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ກັບນັກສືກສາໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນ   ອາຊີບດ້ານການໂຮງແຮມແລະການທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມອີກທັ້ງທາງເລືອກໃຫມ່ທີ່ສາມາດສຳເລັດການສືກສາໄດ້ພາຍໃນເວລາພຽງ 3 ປີທໍ່ນັ້ນ

ລອງສາດດາຈານ ດ໊ອກເຕີ ສົມພິດ ຂັດຕິຍະພິກຸນ (Asst. Prof. Dr. Sompid Kattiyapikul) ຄະນະບໍດີວິດທະຍາໄລນານາຊາດຂອງມະຫາວິດທະຍາໄລສີນລະປາກອນ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນວາເທວແຫ່ງປະເທດໄທ ເວົ້າໄວ້ວ່າ ຫຼັກສູດບໍລິຫານທຸລະກິດຂອງສະຖາບັນວາເທວນັ້ນຈະມອບຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຫຼັກການທາງວິຊາການແລະການປະຕິບັດງານທາງອາຊີບພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະພາຍໃນຫ້ອງອາຫານພ້ອມທັ້ງຄາເຟ່ຂອງສະຖາບັນວາເທວເອງ ແລະສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດກໍ່ຄື ການໃຫ້ນັກສືກສາໄດ້ທຳການຝືກງານຍ່າງນ້ອຍ 2 ເທື່ອໃນເຄືຂ່າຍໂຮງແຮມທີ່ຮ່ອມມືກັນໃນປະເທດໄທແລະທົ່ວໂລກ

ດ໊ອກເຕີ ສົມພິດ ຍັງເວົ້າໄວ້ອີກວ່າ ສຳຫຼັບນັກສືກສາຊາວເອເຊຍນັ້ນ ທາງສະຖາບັນຈະມອບຫຼັກສູດທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ, ໃນການຮຽນທີ່ສະພາບແວດລ້ອມເປັນມິດກັບນັກສືກສາ, ໃກ້ກັບປະເທດຂອງທ່ານ ອີກທັ້ງປີນີ້ເປັນປີທີ່ທ້າທາຍແລະຢາກ     ລຳບາກຂອງການທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກ ແຕ່ກຸ່ມໂຮງແຮມນານາຊາດກັບຍັງຂະຢາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງໃນ ພູມພາກເອເຊຍນີ້ ດັງນັ້ນຈຶ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສືກສາຫຼັກສູດທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມຕ້ອງການຈ້າງງານອາຊີບ ເມື່ອສິ່ງຕ່າງໆ ກັບມາເປັນປົກກະຕິອີກຄັ້ງ

ໂດຍສະຖາບັນວາເທວກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1981 ທີ່ປະເທດຝະລັ່ງ ໂດຍທ່ານອັນລ່ຽນ ເຊັບບານ (Mr. Alain Sebban) ຄືກຸ່ມໂຮງຮຽນທຸລະກິດດ້ານໂຮງແຮມແລະການຈັດການທ່ອງທ່ຽວອັນດັບຕັ້ນໆ ຂອງໂລກ ພ້ອມທັ້ງມີໂຮງຮຽນ 51 ແຫ່ງໃນ 4 ທະວີບ ແລະຍັງເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສືກສາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການແລກປ່ຽນ Marco Polo (ມາໂຄ ໂປໂລ) ອີກພ້ອມ ໂດຍຕັ້ງແຕ່ປີ 2003 ມີນັກສືກສາຫຼາຍກວ່າ 1,500 ຄົນທີ່ສຳເລັດການສືກສາຈາກສະຖາບັນວາເທວແຫ່ງປະເທດໄທແຫ່ງນີ້       

ຊັ້ນຮຽນພາກວີຊາການຂອງເຮານັ້ນ ຈະສອນດ້ວຍພາສາອັງກິດ ໂດຍບັນດາອາຈານ    ລະດັບນານາຊາດຂອງທາງສຖາບັນ ໂດຍຫຼັກສູດການສືກສານີ້ມີຕັ້ງແຕ່ ການປະກອບການແລະ ສ້າງສັນກ່ຽວກັບການໂຮງແຮມ, ດ້ານການບໍລິການໃນສັດຕະວັດທີ່ 21, ການຕະຫຼາດ ແລະການວາງແຜນທຸລະກິດ, ລວມໄປເຖີງພາກເສດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວລະດັບນານາຊາດ, ການຈັດການບຸກຄົນ, ການຈັດການແບບຕ່າງວັດທະນະທຳ ແລະຈິດຕະວິດທະຍາດ້ານການ      ບໍລິການ ອີກທັ້ງນັກສືກສາສາມາດຮຽນເພີ່ມພາສາຈີນແລະພາສາຝະລັ່ງໄດ້ອີກພ້ອມ

ເມື່ອສຳເລັດການສືກສາແລ້ວ ນັກສືກສາຈະໄດ້ຮັບໃບປະລີນຍາລະດັບສາກົນ 2 ໃບຈາກ ສະຖາບັນວາເທວແລະມະຫາວິດທະຍາໄລສີນລະປາກອນທັ້ງສອງແຫ່ງນີ້ ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ ປະກອບອາຊີບໄວຂື້ນນັ້ນສາມາດສຳເລັດການສືກສາຂອງຫຼັກສູດໄດ້ພຽງ 3 ປີທໍ່ນັ້ນ ແທນທີ່ປົກກະຕິແລ້ວຈະຮຽນ 4 ປີ

ສະຖາບັນວາເທວປະເທດໄທນັ້ນ ມີຫ້ອງຮຽນແລະສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ທັນສະໄໝ ໂດຍສາມາດໃຫ້ບໍລິການການຮຽນແບບອອນໄລຫຼືອິນເຕີເນັດໄດ້

ໂດຍສິດເກົ່າຂອງສະຖາບັນວາເທວຫຼາຍກວ່າ 35,000 ຄົນນັ້ນ ເຮັດວຽກດ້ານການ ບໍລິຫານຢູ່ໃນໂຮງແຮມລະດັບ 5 ດາວທົ່ວໂລກ ທຳໃຫ້ມີໂຄງຂ່າຍທີ່ມັ່ນຄົງແລະມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຣຸ່ນນ້ອງຕໍ່ໄປ

ສຳຫຼັບຫຼັກສູດນີ້ຈະເລີ່ມຕົ້ນຮຽນໃນວັນທີ່ 31 ສິງຫາ 2020 ແລະລະຍະເວລາເປີດຣັບ  ສະໝັກຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ຈົນນໄປເຖີງ 31 ກໍລະກົດ ອີກທັ້ງຍັງມີທຸນການສືກສາອີກພ້ອມ

ສຳຫຼັບບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈສາມາດຂໍຮັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ ໂດຍສົ່ງອີເມວໄປທີ່
suicfaculty@gmail.com ຫຼື admissions@vatel.co.th